Program

Program

Torsdag 28. mars kl 12:00

PÅ EN GRØNN BENK I HAVEN

Lørdag 30 mars kl. 20:00

ARMY PARTY - ZIPPOTEKET DISKO

Søndag 28. mai kl. 17:00

LIUNGGJENGEN

Lørdag 11 mai kl. 17:00

LIER JANITSJAR - ALLE TIDERS MUSIKK

Søndag 26 mai

HØVIK BARNE OG UNGDOMSTEATER

Lierdagene 2019 - Fredag 14. 06 kl. 18:00

ALADDIN - LIER KULTURSKOLE

Lierdagene 2019 - Søndag 16.06 kl 15:00

ALADDIN - Lier kulturskole

Vil du bli

FRIVILLIG PÅ LIER KULTURSCENE?